poleć stronę

aktualności

14.08.2015

Zaproszenie do składania ofert

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wyłonienie podwykonawcy części badań w ramach projektu:

poddziałanie 1.1.1

"Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

 

pn. "Technologia efektywnego przetwarzania komunalnych osadów ściekowych reakcją chemiczną".

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Oferty prosimy składać na załączonych formularzach.

 

Zapraszamy